RYTTYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS RY

RYTTYLÄN PUOLESTA

HAUSJÄRVEN HYVÄKSI

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koivupirtin käyttäjille

Järjestyssääntö on voimassa Koivupirtin kiinteistössä ja ulkoalueella rakennuksen välittömässä läheisyydessä Sisätiloissa ja ulkoalueella on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Jokainen käyttäjä omalta osaltaan huolehtii, että siisteys ja järjestys säilyvät. Huomioitava myös yläkerran asukkaat välttämällä turhaa metelöintiä ja tarpeetonta oleskelua ulkorappusilla.
HILJAISUUS ALKAA Klo.23.00
Tupakointi on sallittua vain ulkona noudattaen tupakkalakia, tupakan tumpit laitattava niille varattuun roska-astiaan.

Talousjätteet ja muut roskat laitetaan niille varattuihin roska- ja jäteastioihin, joista ne on tilaisuuden päätyttyä vietävä pakattuina ulkona olevaan roska-astiaan Koivupirtillä olevaa irtaimistoa on käsiteltävä huolellisesti. Jos vahingossa tai tahallaan vahingoittaa irtainta, huomaa tai aiheuttaa kiinteistössä jonkin vian on siitä ilmoitettava välittömästi kirjallisesti, ilmoituksesta on ilmettävä nimi ja yhteystiedot, ilmoituksen voi jättää koivupirtille. Vahingonaiheuttaja on korvausvelvollinen. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kielletty. Huoneisto on jätettävä poistuttaessa siihen kuntoon kun se on vuokratessa ollut, pelivälineet, lelut, astiat, pöydät, tuolit(Tarkista ettei tuolit ole kiinni lämpöpatterissa) ym. käytössä olleet tavarat kerättävä omille paikoilleen järjestykseen ennen poistumista.

Kokouksen, juhlien tms. tilaisuuden, järjestäjän tai valvojan tulee huolehtia, että kaikki osallistujat noudattavat näitä järjestyssääntöjä soveltuvin osin. YLIMÄÄRÄISESTÄ SIIVOUKSESTA VELOITETAAN VUOKRAAJAA 70.00€.
Ryttylän työväenyhdistys, Johtokunta