RYTTYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS RY

RYTTYLÄN PUOLESTA

HAUSJÄRVEN HYVÄKSI

JUHLATELTTA

Ryttylän Työväenyhdistys on hankkinut käyttöönsä juhlateltan kokoa 5x8 metriä eli 40m2. Yhdistys vuokraa teltan seuraavin ehdoin:

Yhdistyksen jäsenet oman perheen käyttöön 20€/vuorokausi

Ei jäsenet 35€/vuorokausi Koivupirtin vuokrauksen yhteydessä ja 50€/vuorokausi muualle vietäessä

Ulkokuntalaisille ei telttaa vuokrata muuta kuin Koivupirtin vuokrauksen yhteydessä

Teltan kunto palautettaessa on käyttäjän vastuulla ja teltan pystytyksen ja purkamisen huolehtii käyttäjä